THỦ TỤC GỬI QUÀ BIẾU VỀ VIỆT NAM

  • Thủ tục gửi quà biếu về Việt Nam

  • Quý công ty hỗ trợ tư vấn:
  •  
    Người nhà gửi quà cho tôi từ Anh về với đơn hàng là iphone 6, đồng hồ, túi xách và bộ nữ trang. Tôi phải đóng thuế bao nhiêu?

Tổ chuyên gia xuất nhập khẩu của chúng tôi xin hỗ trợ trả lời bạn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“2. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.”

Phần trị giá vượt định mức các mặt hàng trên sẽ chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

- Đề nghị bạn đọc căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để áp mức thuế suất phù hợp theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 được ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính. 

- Thuế GTGT: 10%.

Trân trọng