Thanh Toán Quốc Tế Bằng L/C

          Làm thế nào để mở một LC?

                   Trong bài viết này Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam foreign Trade Center) sẽ giải thích những thông tin cơ bản để mở thư tín dụng. Thư tín dụng là một sự bảo đảm cho ngân hàng của người mua như ngân hàng người thụ hưởng đối với bán hàng hoá theo các điều khoản và điều kiện nêu trong thư tín dụng.

 

          Bạn (người mua) với một hợp đồng nhà cung cấp nước ngoài để nhập khẩu máy móc thiết bị cho sản xuất tại nhà máy. Theo hợp đồng, bạn (người mua) cần phải mở một thư tín dụng (LC). Trong trường hợp này, thư tín dụng được mở bởi ngân hàng của bạn (hoặc ngân hàng mở khác) và người hưởng lợi thư tín dụng là người bán ở nước ngoài. Thư tín dụng là một đảm bảo cho ngân hàng của bạn (không phải bạn). LC được chuyển giao theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Thư tín dụng.

          Thủ tục để mở một thư tín dụng

 Bạn có thể tiếp cận ngân hàng của bạn để mở một thư tín dụng. Ngân hàng giúp bạn mở một LC. Kể từ khi LC được mở trên cơ sở hợp đồng mua hàng của bạn, một bản sao đơn đặt hàng / hợp đồng xuất khẩu đã được sản xuất với cùng các tài liệu cần thiết khác. Ngân hàng có thể yêu cầu bạn giữ tỷ lệ phần trăm nhất định ‘số lượng lợi nhuận' với ngân hàng.

Ngân hàng được bảo đảm thanh toán. Đổi lại, những gì đảm bảo được bạn cung cấp cho ngân hàng LC? Vì vậy, một số tiền ký quỹ bị chặn trong tài khoản ngân hàng của bạn để thực hiện thanh toán theo thư tín dụng. Số tiền này được xác định, hoàn toàn dựa trên mối quan hệ tài chính với ngân hàng của bạn.

Hình 1: Sơ đồ các bên cơ bản tham gia của phương thức thanh toán quốc tế

1/ NGƯỜI XIN MỞ THƯ TÍN DỤNG – APPLICANT (công ty Microsoft chẳng hạn): Là nhà nhập khẩu (hoặc đại diện nhà nhập khẩu), anh ta viết một đơn yêu cầu mở LC (kèm theo tiền ký quỹ là ngoại tệ – USD, EUR…; nếu không có ngoại tệ thì tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi + đơn xin mua ngoại tệ + phương án kinh doanh nhập thể hiện lý do mua USD, EUR,… sau đó dùng tiền này ký quỹ ngân hàng) gửi lên ngân hàng mở LC để yêu cầu mở một LC nhằm cam kết thanh toán tiền đối với người xuất khẩu.

2/ NGƯỜI HƯỞNG LỢI – BENEFICIARY (Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu Việt Nam chẳng hạn): Là người xuất khẩu (hoặc đại diện của họ), anh này sẽ nhận LC từ ngân hàng thông báo và kiểm tra nội dung LC – nếu ổn và đáp ứng được thì chấp nhận LC và tiến hành giao hàng theo đúng yêu cầu được ghi trong LC (trong trường hợp điều khoản LC không phù hợp hoặc người xuất khẩu không thể đáp ứng được điều kiện quy định trong LC thì có thể yêu cầu báo nhà nhập khẩu để tu chỉnh lại LC). Và anh ta sẽ nhận được tiền hàng hoặc sự chấp nhận thanh toán tiền hàng từ ngân hàng mở LC (cái này tùy vào điều kiện về thời hạn thanh toán) nếu như anh ta xuất trình cho ngân hàng mở LC một Bộ chứng từ về hàng hóa phù hợp với những yêu cầu của LC.

Nhà xuất khẩu lưu ý khi xuất trình chứng từ phải theo mục thời hạn xuất trình chứng từ được quy định trên LC (nếu mục này để trống tức là nó quy định 21 ngày kể từ ngày giao hàng lên tàu và nằm trong thời hạn có hiệu lực của LC).

3/ NGÂN HÀNG MỞ LC – ISSUING BANK/ OPENING BANK (ngân hàng American bank chẳng hạn): Đây là ngân hàng phục vụ cho người nhập khẩu có nghĩa vụ như sau:

a/ Mở một LC theo yêu cầu của người nhập khẩu (sau khi có ký quỹ), và gửi sang cho ngân hàng thông báo LC để gửi tới nhà xuất khẩu.

b/ Tu chỉnh (chỉnh sửa LC theo yêu cầu của người nhập khẩu – nếu có)

c/ Nhận và Kiểm tra chi tiết Bộ chứng từ do người xuất khẩu chuyển sang (thông quan anh ngân hàng thông báo LC), nếu thấy phù hợp thì chuyển tiền cho anh xuất khẩu – nếu là trả ngay; ký xác nhận sẽ thanh toán cho anh xuất khẩu – nếu là trả chậm; hoặc từ chối thanh toán và trả lại Bộ chứng từ cho anh xuất khẩu và không thanh toán – nếu chứng từ bị sai.

4/ NGÂN HÀNG THÔNG BÁO – ADVISING BANK: ngân hàng phục vụ cho nhà xuất khẩu:

a/ Nhận LC từ ngân hàng mở LC gửi sang (gửi điện tín theo hệ thống SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn thế giới), sau đó kiểm tra LC và thông báo LC cho nhà xuất khẩu (gửi cho nhà xuất khẩu một thông báo LC và yêu cầu nhà xuất khẩu lên nhận LC về và đóng phí thông báo).

b/ Nhận bộ chứng từ từ nhà xuất khẩu, kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, và có nhiệm vụ chuyển Bộ chứng từ hợp lệ này qua ngân hàng mở LC và yêu cầu thanh toán tiền hàng;

c/ Ngân hàng thông báo sẽ thanh toán tiền hàng hoặc không (tùy vào quy định trên LC – mục ngân hàng trả tiền – Paying bank).

5/ NGÂN HÀNG XÁC NHẬN – CONFIRMING BANK: là ngân hàng đứng ra xác nhận lên LC nhằm bảo lãnh cho LC nếu như ngân hàng mở LC không hoặc không có khả năng thanh toán tiền hàng nếu người xuất khẩu trình một bộ chứng từ phù hợp với các quy định trong LC, ngân hàng xác nhận sẽ đứng ra thanh toán số tiền. Phí xác nhận thường nhà xuất khẩu trả (nhà xuất khẩu có quyền chỉ định ngân hàng xác nhận – thường là ngân hàng thông báo LC).

 

Hình 2: Sơ đồ các bên tham gia trong phương thức thanh toán LC khi có ngân hàng xác nhận xuất hiện

6/ NGÂN HÀNG CHIẾT KHẤU BCT – NEGOTIATION BANK: là ngân hàng được chỉ định bởi ngân hàng mở LC đứng ra thanh toán cho người xuất khẩu nếu người xuất khẩu trình cho ngân hàng này một bộ chứng từ phù hợp với những quy định trong LC.

Tài liệu tham khảo:

  1. www.samvietgroup.com
  2. www.viettelcargo.com
  3. www.indochinapost.com
  4. www.tuyetthexnk.com