BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA VIETTELCARO

Giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh

  • Hành trình xuất phát từ Thành phố Hà Nội:              

             Đơn vị tính: 1000VNĐ/Kg

Mã vùng

Nơi đến

Khối lượng hàng hóa

vận chuyển

Mức giá, dịch vụ

Sân bay

  •  

Sân bay

Văn phòng -

Văn phòng

Văn phòng

  •  

Địa chỉ

Địa chỉ

  •  

Địa chỉ

  1.  

 

Hồ Chí Minh

CHUYỂN PHÁT NHANH ĐẶC BIỆT (COB)

Thời toàn trình: Từ 6 đến 8 giờ.

Lô đến 10 kg

Đến 01 kg

90

100

110

120

Mỗi 500gr tiếp theo cộng thêm

+15,5

+16

+16,5

+17

Lô trên 10 kg

Mỗi kg

28

30

32

34

CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)

Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 16 giờ

Đến 1kg

90

100

110

120

Mỗi kg tiếp theo cộng thêm

19,5

20,5

21,5

22,5

CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)

Thời gian toàn trình:Từ 16 giờ đến 24 giờ

Trên 10 kg đến 45kg

15,5

16,5

17,5

18,5

Trên 45 kg đến 100 kg

14,5

15,5

16,5

17,5

Trên 100 kg đến 300 kg

11,5

14,5

15,5

16,5

Trên 300 kg đến 500 kg

10,5

11,5

12,5

13,5

Trên 500 kg

10

10,5

11,5

12,5

 II

 

Đà Lạt       

CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Đến 1kg

90

100

110

120

Mỗi kg tiếp theo cộng thêm

20

21

22

23

CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)

Thời gian toàn trình:Từ 12 giờ đến 24 giờ

Trên 10 kg đến 45kg

15,5

17

18

19

Trên 45 kg đến 100 kg

14,5

15,5

16,5

17,5

Trên 100 kg đến 300 kg

12

12,5

13,5

14,5

Trên 300 kg đến 500 kg

10,5

11,5

12,5

13,5

Trên 500 kg

10

11

12

13

  1.  

Phú Quốc/

Cần Thơ

CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Đến 1kg

105

125

145

155

Mỗi kg tiếp theo cộng thêm

20

23

25

26

CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Trên 10 kg đến 45kg

18

20,5

21,5

22

Trên 45 kg đến 100 kg

16

117,5

18,5

19,5

Trên 100 kg đến 300 kg

15

16,5

17,5

18,5

Trên 300 kg

14

16

16,5

17,5

  1.  

Huế /

Vinh /

Chu Lai

CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)

Thời gian toàn trình: Từ 8 giờ đến 12  giờ

Đến 1 kg

70

80

90

100

Mỗi kg tiếp theo cộng thêm

+17

+18

+19

+20

CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Trên 10 kg đến 45kg

14

15

16

17

Trên 45 kg đến 100 kg

12

13,5

14,5

15,5

Trên 100 kg đến 300 kg

10,5

    12

13,5

14

Trên 300 kg đến 500 kg

   10

11

    12

13

Trên 500 kg

9

10

11

12

  1.  

Pleiku/

Ban Mê Thuột/

Nha Trang /

Quy Nhơn/

Tuy Hòa /

Đồng Hới

CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Đến 1 kg

105

125

145

155

Mỗi kg tiếp theo cộng thêm

20

22

24

25

CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Trên 10 kg đến 45kg

17,5

19

20

21

Trên 45 kg đến 100 kg

16,5

17,5

18,5

19

Trên 100 kg đến 300 kg

14

15,5

16,5

17,5

Trên 300 kg đến 500 kg

13

14,5

15,5

16,5

Trên 500 kg

12,5

    13,5

14,5

15,5

  1.  

 

 

Đà Nẵng

 

CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC (NHÓM I)

Thời gian toàn trình: Từ 6 giờ đến 12  giờ

Đến 1 kg

75

85

95

105

Mỗi kg tiếp theo cộng thêm

16,5

17,5

18,5

19,5

CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾT KIỆM (NHÓM II)

Thời gian toàn trình: Từ 12 giờ đến 24 giờ

Trên 10 kg đến 45kg

13,5

14,5

15,5

16,5

Trên 45 kg đến 100 kg

12

13

14

15

Trên 100 kg đến 300 kg

11

12

13

14

Trên 300 kg đến 500 kg

10

11

     12

13

Trên 500 kg

9

10

11

12

Để có giá tốt và chính xác hơn nữa cho từng lô hàng và từng tuyến đường, các bạn gọi giúp mình số hotline: 0971617196.