Bài giảng 1 XNK: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU (SAMVIETGROUP)

Đào tạo xuất nhập khẩu và logistics tại Hà Nội.

 

1.   Đào tạo xuất nhập khẩu và logistics.

2.   Cung cấp nguồn nhân sự xuất nhập khẩu và logistics

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực logistics và xuất nhập khẩu chất lượng cao tại Hà Nội.  

Công ty cổ phần bưu vận quốc tế Đông Dương (Indochinapost) phối hợp cùng SAMVIETGROUP tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics tại Hà Nội.

 

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

1.1 Tổng quan về xuất nhâp khẩu

1.1.1 Các hình thức xuất nhập khẩu

1.1.1.1 Xuất nhập khẩu trực tiếp

Xuất khẩu trực tiếp là hình thức xuất khẩu trong đó các hàng hóa, dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất hoặc thu mua từ các đơn vị sản xuất trong nước được đưa tới khách hàng nước ngoài thông qua các tổ chức của mình.

1.1.1.2 Xuất khẩu ủy thác

Xuất khẩu ủy thác là hình thức kinh doanh trong đó đơn vị xuất nhập khẩu đóng vai trò là người trung gian tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu và làm các thủ tục cần thiết để xuất khẩu. Đơn vị xuất nhập khẩu được đưởng một số tiền nhất định gọi là phí ủy thác.

1.1.1.3 Mua bán đối lưu

Mua bán đối lưu là phương thức giao dịch trong đó xuất khẩu và nhập khẩu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, xuất khẩu vừa là tiền đề vừa điều kiện để trao đổi. Phương pháp mua bán đối lưu ra đời do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là do nhà nước quản lý ngoại hối, thanh toán bằng tiền mặt gặp nhiều khó khăn, hoặc các bên đối tác không ngoại tệ mạnh.

1.1.1.4 Xuất khẩu tại chỗ

Xuất khẩu tại chỗ là việc xuất nhập khẩu hàng hóa do các doanh nghiệp ( bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theoc chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Đặc điểm của loại hình xuất khẩu này là  hàng hóa không cần vượt qua biên giới quốc gia do đó giảm được chi phí lớn về vận tải và bảo hiểm. Nhà xuất khẩu không cần phải thâm nhập vào thị trường nước ngoài mà khách hàng tự tìm đến nhà xuất khẩu .

Mặt khác với sự ra đời của hàng loạt khu chế xuất ở các nước ở các nước thì đây cũng là một hình thức xuất khẩu có hiệu quả được các nước chú trọng, hơn nữa việc thanh toán cũng rất nhanh chóng và thuận tiện

1.1.1.5 Gia công quốc tế

Gia công quốc tế là một phương thức giao dịch trong đó người đặt gia công cung cấp nguyên liệu, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, bên nhận gia công tổ chức sản xuất sau đó giao lại sản phẩm và được nhận một khoản tiền công tương đương với lượng lao động hao phí để làm ra sản phẩm đó, gọi là phí gia công. Gia công quốc tế là hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với sản xuất.

1.1.1.6 Tạm nhập tái xuất

Tạm nhập tái xuất là hình thức xuất khẩu trở ra nước ngoài những hàng hóa trước đây đã nhập khẩu, chưa qua chế biến ở nước tái xuất qua hợp đồng tái xuất bao gồm nhập khẩu và xuất khẩu với mục đích thu về số ngoại tệ lớn hơn số ngoại tệ đã bỏ ra ban đầu. Hợp đồng này thu hút ba nước: nước xuất khẩu, nước tái xuất và nước nhập khẩu.

Tái xuất theo đúng nghĩa của nó, trong đó hàng hóa đi từ nước xuất khẩu đến nước tái xuất, rồi lại được xuất khẩu từ nước tái xuất sang nước nhập khẩu. Ngược chiều với sự vận động của hàng hóa là sự vận động của đồng tiền, đồng tiền được xuất phát từ nước nhập khẩu sang nước tái xuất và nhanh chóng được chuyển sang nước xuất khẩu.

Ưu điểm của hình thức xuất khẩu này là doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận cao mà không phải tổ chức sản xuất, đầu tư vào máy móc, thiết bị, khả năng thu hồi vốn cũng nhanh hơn. Kinh doanh tái xuất đòi hỏi sự nhạy bén tình hình thị trường và giá cả, sự chính xác và chặt chẽ trong các hoạt động mua bán. Do vậy khi kinh doanh nghiệp tiến hành xuất khẩu theo phương thức này thì cần phải có đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao.

1.1.1.7 Lưu ý

Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. - Điều 27, Luật Thương mại 2005

- Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. – Điều 28, Luật Thương mại 2005

- Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. – Điều 28, Luật Thương mại 2005

- Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam. – Điều 29, Luật Thương mại 2005

- Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam. – Điều 29, Luật Thương mại 2005

- Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. – Điều 30, Luật Thương mại 2005

1.1.2 Các chủ thể tham gia xuất nhâp khẩu

Trong hoạt động xuất nhập khẩu có thể bao gồm các chủ thể sau đây:

+ Người bán/chủ hàng (Exporter/Shipper)

+ Người giao nhận (Freight Forwarder)

+ Người chuyên chở (Carrier)

+ Người mua/người nhận hàng (Importer/Consignee)

+ Ngân hàng (Banker)

+ Cơ quan quản lý (Regulators) Cơ quan ban ngành, đoàn thể có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Ví dụ: Bộ công thương, VCCI….

+ Người điều hành cảng (Port Operator/ Marine Terminal Operator): là cơ quan quản lý các hoạt động của cảng. Trong hoạt động của mình họ sẽ phối hợp hoạt động của nhiều bên trong quá trình vận chuyển giao nhận hàng hóa. Ví dụ Cảng vụ Hải Phòng, Cảng vụ Đà Nẵng....

+ Hải quan (Customs)

+ Người bảo hiểm (Insurer)

+ Người giám định (Inspector)

Đây là một phần của khóa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Logistics và xuất nhập khẩu tại Trung tâm Đào tạo xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam trực thuộc công ty SAMVIETGROUP và Công ty cổ phần Bưu vận Quốc tế Đông Dương nhằm từng bước nâng cao năng lực và phát triển dịch vụ Xuất nhập khẩu và Logistics tại Việt Nam.

Khóa học có thể được tổ chức tại Quý công ty nếu có yêu cầu.

Mọi thông tin về khóa học liên hệ:

Hotline: 0914.858.166

Email: samviet1976@gmail.com

www.samvietgroup.com

www.indochinapost.com